PASSEND ONDERWIJS

Scholen verschillen in de onderwijszorg die zij (kunnen) bieden aan haar leerlingen.
Waar de ene school tegen de grenzen van haar onderwijszorg aanloopt in de begeleiding van een leerling, kan op een andere school aan hetzelfde kind zonder al te veel inspanning passend onderwijs gegeven worden. Soms zijn die verschillen gemakkelijk verklaarbaar; het is bijv. in een schoolgebouw met veel trappen, maar zonder lift  moeilijk passend onderwijs te organiseren voor een leerling in een rolstoel.
Vaak is het voor ouders lastig in te schatten of de school van hun keuze onderwijs kan geven dat past bij de behoeften van hun kind.
In het schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen welke ondersteuning op De Zwaluw gegeven kan worden. 

Op De Zwaluw kiezen we er bewust voor zoveel mogelijk alle leerlingen binnen de school te houden en te begeleiden, onder het motto: Iedereen hoort erbij, iedereen wordt geaccepteerd. We willen onze leerlingen leren dat er een plaats is voor iedereen in de maatschappij. Het is dus zowel voor het team als de leerlingen van De Zwaluw gewoon dat er veel verschillen bestaan binnen de groepen, zowel qua leermogelijkheden als qua gedrag.