Tussenschoolse opvang

Op de Zwaluw mag iedereen overblijven, ongeacht de afstand naar huis. Het overblijven gebeurt onder toezicht van ouders, deze krijgen hiervoor een vrijwilligersbijdrage. De coördinatie is in handen van René Markus. Wanneer uw kind regelmatig overblijft, is het verstandig om een abonnement te nemen. Een abonnement is al aantrekkelijk als uw kind 1 x per week van de Tussenschoolse Opvang gebruik maakt. Hiervoor kan maximaal 4 keer per week worden overgebleven. Een abonnement voor een jaar onbeperkt overblijven kost € 110,00.

Voor incidenteel overblijven zijn er strippenkaarten. Per keer rekenen we één strip van de strippenkaart. Met deze kaart kan een kind 10 maal overblijven voor € 28,00. Deze kaart is te koop via de leerkracht van uw kind.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O