TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

Op De Zwaluw mag iedereen overblijven, ongeacht de afstand naar huis. Het overblijven gebeurt onder toezicht van ouders. Deze krijgen hiervoor een vrijwilligersbijdrage. De coördinatie van de TSO is in handen van René Markus.

Wanneer uw kind regelmatig overblijft, is het verstandig om een abonnement te nemen. Een abonnement is al aantrekkelijk als uw kind één keer per week van de TSO gebruik maakt. Hiervoor kan het hele jaar vier keer per week worden overgebleven.
Een abonnement voor een schooljaar onbeperkt overblijven kost € 110,-. Voor incidenteel overblijven zijn er strippenkaarten.
Per keer rekenen we één strip van de strippenkaart. Met deze kaart kan een kind 10 keer overblijven voor €28,00.
Een strippenkaart is te koop bij de leerkracht van uw kind, op donderdag bij de administratie en iedere vrijdag bij René Markus.