PLAATSINGSBELEID EN AANMELDEN

Aanmelden van kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021
Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Sinds september 2023 is op alle 23 basisscholen van de vijf schoolbesturen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel de manier van aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. 

Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn en in het schooljaar 2024-2025 voor het eerst naar de basisschool gaan, is dit gezamenlijk toelatingsbeleid van toepassing. 

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een basisschool van voorkeur te krijgen. Om ouders de gelegenheid te bieden hun kind(eren) zoveel mogelijk in hun buurt naar school te laten gaan, heeft elk kind voorrang op de vier – op loopafstand – dichtstbijzijnde scholen. 

Wanneer u op www.amstelveen.nl/basisonderwijs het woonadres van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Amstelveen en Ouderkerk aanmelden. 

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?
Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 worden uitgenodigd om hun zoon of dochter uiterlijk op de sluitingsdatum bij ons aan te melden. 

Geboortedatum kind  Sluitingsdatum van de aanmelding
1 september 2020 t/m 31 december 2020  t/m 23 januari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021  t/m 30 mei 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021  t/m 3 oktober 2024

Eind september 2023 is naar deze ouders het aanmeldformulier en de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Amstelveen en Ouderkerk’ gestuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in. Binnen tien schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding. Wanneer u uw kind na de sluitingsdatum aanmeldt, bent u aangewezen op de plaatsen die na de stedelijke plaatsing nog (in de betreffende geboortemaanden) beschikbaar zijn. 

Kinderen die na 31 augustus 2021 zijn geboren, kunnen nog niet worden aangemeld. Is uw kind geboren tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2022, dan ontvangt u in oktober 2024 de uitnodiging om uw kind aan te melden. 

Voorrang en plaatsgarantie op De Zwaluw
Kinderen in Amstelveen en Ouderkerk hebben op de vier dichtstbijzijnde scholen voorrang. Als De Zwaluw de dichtstbijzijnde voorrangsschool is, heeft uw kind op onze school een plaatsgarantie, mits:

 1. De Zwaluw als de school van eerste voorkeur wordt gekozen;
 2. De aanmelding op tijd (uiterlijk op de sluitingsdatum) is ingeleverd;
 3. De aanmelding is voorzien van een geldig adresbewijs (bijv. het voorgedrukt aanmeldformulier). Omdat De Zwaluw tot op heden altijd voldoende plaats voor een aanmelding heeft gehad, verwachten wij dat we voor elke 4-jarige die wordt aangemeld plaats hebben.

Een plaats op de basisschool
Na de sluitingsdatum worden de plaatsen op alle 23 basisscholen toebedeeld aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden. Deze geautomatiseerde plaatsing verloopt in onderstaande volgorde; dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen.

Bij de plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst. 

Pas als uw kind ongeplaatst blijft, komt het daarna in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze zijn tijdens de verwerking van de aanmelding aan uw bewijs van aanmelding toegevoegd. 

Volgorde toewijzen van de plaatsen
Voor de school van uw eerste voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Uw kind heeft een oudere broer of zus op de school op het moment dat uw kind vier jaar wordt; uw jongere kind heeft een plaatsgarantie.
 2. Uw kind voldoet aan de drie bovengenoemde voorwaarden voor plaatsgarantie. 
 3. Uw kind gaat minimaal één jaar gedurende tenminste twee dagdelen per week naar de kinderopvang van een Integraal Kindcentrum (IKC) of Montessori Kindcentrum (MKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 4. Uw kind heeft de school als voorrangsschool. 
 5. Uw kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel. 

Daarna worden de kinderen, die niet op de eerste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Uw kind heeft een voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur.
 2. Uw kind heeft een niet-voorrangsschool als tweede t/m zesde voorkeur en woont in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.
 3. Uw kind woont buiten Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel.

Definitieve inschrijving op de basisschool
Heeft u uw kind aangemeld, dan ontvangt u circa twee weken na de sluitingsdatum (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief. 

Geen aanmeldformulier?
Als u geen aanmeldformulier heeft, kunt u deze opvragen bij de helpdesk of bij onze administratie. In dat geval is het belangrijk dat u bij uw aanmeldformulier een adresbewijs van uw kind inlevert om aanspraak op de voorrangsscholen te maken. 

Meer informatie over onze school
Kijk voor meer informatie over onze school op onze website. Wij ontvangen u graag voor een nadere kennismaking en een rondleiding door de school, zodat we met elkaar kunnen bespreken wat u van ons kunt verwachten en of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. U kunt contact opnemen met Karine Emons, directeur van De Zwaluw via directie@dezwaluw.nl of 0297 582612. 

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl is informatie over het toelatingsbeleid (zoals de Veelgestelde vragen) te vinden.
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
E: helpdesk@basisscholenamstelveen-ouderkerk.nl
T: 020 426 24 67 

Zij-instroom voor oudere leerlingen
Bovenstaande regeling geldt alleen voor kinderen die 4 jaar worden en nog nooit naar school zijn geweest. De Zwaluw wordt ook regelmatig benaderd door ouders die hun kind(eren) in hogere groepen willen laten zij-instromen. Wij kijken bij deze aanmeldingen wat de reden van overstap is en welke onderwijsbehoefte uw kind heeft. Voordat nieuwe leerlingen worden toegelaten die ouder zijn dan 4 jaar, wordt zorgvuldig gekeken naar de groepsgrootte, de onderwijsbehoeften van de huidige leerlingen, de draagkracht van het team, de specifieke onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling en de beschikbare deskundigheid die de nieuwe leerling nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat uw kind een succeservaring heeft als hij/zij overstapt naar onze school.

Mocht u overwegen uw kind(eren) te laten overstappen naar De Zwaluw, neem dan contact op met Karine Emons, directeur van De Zwaluw via via directie@dezwaluw.nl of 0297 582612.