LEERLINGENRAAD

Zes leerlingen uit de groepen 5 t/m 8  mogen dit schooljaar meedenken over hoe De Zwaluw een nog leukere en betere school voor iedereen kan worden.
Dat zijn:
Tobias en Julian uit groep 5
Boudewijn uit groep 6
Lisa uit groep 7
Daan en Nora uit groep 8

De leerlingen van groep 8 krijgen de taak om deze vergaderingen te notuleren.
Alle leerlingen van de leerlingenraad zorgen dat de informatie uit de groepen en de informatie uit de vergaderingen van de leerlingenraad weer gedeeld worden.
Juf José de Haan begeleidt de leerlingenraad.
Er wordt vijf keer vergaderd in het schooljaar.