KLACHTENREGELING

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over allerlei zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Er wordt door de school dan ook geconstateerd dat er van goed onderling overleg een oplossende werking uitgaat. Op onze school zijn drie contactpersonen benoemd bij wie men in eerste instantie de klacht kan indienen. Deze personen houden zich niet inhoudelijk met een klacht bezig. Zij hebben de taak de klager advies en informatie te geven over mogelijke vervolgstappen.

De contactpersonen zijn:
José de Haan, leerkracht groep 1/2 ( contactpersoon voor ouders en personeel)
Esther Zwemmer, ouder ( contactpersoon voor kinderen, ouders en personeel)
Bianca Versteeg, gedragsspecialist ( contactpersoon voor kinderen)