FORMULIEREN

Absentiemelding
Absenties kunt u doorgeven via het ouderportaal Parro.
Het is ook mogelijk het formulier ‘absentiemelding’ te gebruiken. Dit formulier is bedoeld voor een (beperkt) aantal uren schoolverlof voor een dokters- of tandartsbezoek.
De absentiemelding in Word kunt u digitaal invullen, opslaan op uw computer en uitprinten.
De absentiemelding in PDF kunt u uitprinten en invullen.

Aanvraagformulier Vakantie & Verlof
Het aanvragen van extra vakantie of verlof kunt u niet doorgeven via Parro. Hiervoor kunt u een Aanvraagformulier Vakantie & Verlof invullen.
Dat kan nodig zijn i.v.m. gewichtige omstandigheden zoals verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten, overlijden of een jubileum.
Het formulier kan ook worden gebruikt om extra vakantieverlof aan te vragen. Dat is maar zeer beperkt mogelijk en hier zijn strikte regels voor.
Extra vakantieverlof moet altijd 8 weken van tevoren worden aangevraagd bij de directeur.