FORMULIEREN

Absentiemelding
Ziekte en afwezigheid vanwege medische afspraken kunt u doorgeven via het ouderportaal Parro. Het is ook mogelijk het formulier Absentiemelding te gebruiken en dit ingevuld en ondertekend in te leveren bij de leerkracht.

 

Aanvraagformulier Vakantie & Verlof
Het aanvragen van extra vakantie of verlof kunt u niet doorgeven via Parro. Hiervoor dient u een Aanvraagformulier Vakantie & Verlof in te vullen.
Het aanvragen van extra verlof kan nodig zijn om vakantieverlof aan te vragen buiten de schoolvakanties en in verband met gewichtige omstandigheden zoals verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten, overlijden of een jubileum. Hiervoor zijn strikte regels. Meer informatie vindt u in het document Recht op onderwijs en leerplicht.
Extra vakantieverlof moet altijd 8 weken van tevoren worden aangevraagd bij de directeur.