FORMULIEREN

Absentiemelding
Het formulier absentiemelding is bedoeld voor een ( beperkt) aantal uren schoolverlof voor bijv.  een dokters- of tandartsbezoek.
De absentiemelding in Word kunt u digitaal invullen, opslaan op uw computer en uitprinten.
De absentiemelding in PDF kunt u uitprinten en invullen.

Aanvraagformulier Vakantie & Verlof
Het aanvraagformulier Vakantie & Verlof is bedoeld voor extra verlof. Dat kan nodig zijn bijv. i.v.m. gewichtige omstandigheden zoals verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten, overlijden of een jubileum.
Het formulier kan ook worden gebruikt om extra vakantie verlof aan te vragen. Dat is maar zeer beperkt mogelijk en aan strikte regels gebonden.
Extra verlof moet altijd vooraf aangevraagd worden bij de directeur.