DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)

Onze school maakt samen met alle Amstelveense Openbare basisscholen en de Jan Hekmanschool uit Ouderkerk aan de Amstel deel uit van Stichting Amstelwijs.
Elke school wordt in de GMR in principe vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder afkomstig uit de Medezeggenschapsraad van de diverse scholen.

De GMR voert overleg met de Bestuurscommissie van Amstelwijs over bovenschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld financiën en begroting, personeelsbeleid en het  huisvestingsbeleid.

De GMR komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. Daarnaast komen de leden incidenteel in werkgroepen bijeen gespecialiseerd in een bepaald onderwerp.

Kijk voor meer informatie over de GMR van Amstelwijs op www.amstelwijs.nl