Communicatie

Algemene Ouderavond
Op deze avond staat een thema centraal, waarbij soms een gastspreker wordt uitgenodigd. Het thema wordt na overleg met de Ouderraad door het team vastgesteld.

Weeknieuws
Elke twee weken ontvangt u via de e-mail de nieuwsbrief met daarin belangrijke data, mededelingen m.b.t. activiteiten en korte verslagen van leuke of opvallende gebeurtenissen.

Oudergesprekken/rapportavonden
Twee keer per jaar ontvangt u een rapport waarin u kunt zien hoe het met de ontwikkeling van uw kind gaat. De Cito resultaten worden hierin ook opgenomen.

Voor groep 8 is het eerste rapport in november en voor groep 1 t/m 7 in januari. Het eerste rapport wordt besproken tijdens een 10-minuten gesprek op school.

Na het tweede rapport aan het einde van het school jaar is er de mogelijkheid voor een gesprek voor ouders die daar behoefte aan hebben. Los van deze rapportgesprekken zijn er in november en april/mei voortgangsgesprekken waar alle ouders voor uitgenodigd worden.
Dat betekent dat er in ieder geval 3 à 4 keer per jaar een gesprek is met de leerkracht van uw kind. Deze gesprekken houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw zoon en/of dochter. Uiteraard kunt u altijd buiten deze verplichte gesprekken om, een afspraak maken met de leerkracht van uw kind! Het inloopkwartiertje ’s morgens is niet bedoeld om uitgebreid met de leerkracht over uw kind te praten. Wel kunt u dan een afspraak maken voor een gesprek.

Contacten met directeur
Aan het begin van de schooldag is de directeur in de gang aanwezig. U kunt haar dan altijd aanspreken voor een korte vraag. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben is het handig daarvoor een afspraak te maken.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O