BUITENSCHOOLSE OPVANG (B.S.O.)

Onze buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderservicehotels (KSH).

KSH Kidsclub De Zwaluw is een buitenschoolse opvang met plaats voor 28 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Door de nauwe samenwerking tussen KSH en de school zijn kinderen zowel bij de leerkrachten als bij de pedagogisch medewerkers bekend. Samen worden er afspraken gemaakt. Er wordt hierdoor een doorgaande pedagogische lijn gecreëerd. Kinderen die op de kidsclub komen, hebben keuzevrijheid in de activiteiten die zij doen en de kinderen met wie ze graag spelen.

Op de locatie van KSH Kidsclub De Zwaluw zijn diverse mooie ruimtes waar kinderen kunnen spelen; zo is er de recreatieruimte met een kleuterhoek, bouwhoek en gezellige zitplekken, een kinderkookcafé waar gekookt en gegeten wordt en de aula waar kinderen kunnen toneelspelen of muziek maken. Ook worden er regelmatig workshops aangeboden. Dit schooljaar zijn er judolessen en vanaf januari wordt er gestart met musicallessen.

Rondom het gebouw is er veel buitenspeelruimte met een diversiteit aan faciliteiten waaronder een grote zandbak, basketbalveld en skatebaan.

KSH kidsclub De Zwaluw werkt met  ervaren professionele medewerkers, is van maandag t/m vrijdag geopend van 07:30 tot 18:30 uur, kent geen vakantiesluitingen en vangt kinderen op bij studiedagen van de school.

Kidsclub De Zwaluw in het kort: kleinschalig en vertrouwd, aanbod van dagelijkse activiteiten en workshops, kinderkookcafé, sport, vakantieopvang, flexibele voor- en naschoolse opvang.

Nieuwsbrief KSH