TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

Op De Zwaluw mag iedereen overblijven, ongeacht de afstand naar huis. Het overblijven gebeurt onder toezicht van ouders. Deze krijgen hiervoor een vrijwilligersbijdrage. De coördinatie van de tussenschoolse opvang (TSO) is in handen van René Markus.

Wanneer uw kind regelmatig overblijft, is het verstandig om een abonnement te nemen. Een abonnement is al aantrekkelijk als uw kind één keer per week van de TSO gebruik maakt. Hiervoor kan het hele jaar vier keer per week worden overgebleven.
Een abonnement voor een schooljaar onbeperkt overblijven kost € 110,-. Voor incidenteel overblijven zijn er strippenkaarten.
Per keer rekenen we één strip van de strippenkaart. Met deze kaart kan een kind 10 keer overblijven voor €28,00.
Een strippenkaart is te koop bij de leerkracht van uw kind, op donderdag bij de administratie en iedere vrijdag bij René Markus.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) Unikidz Nes

UniKidz Nes verzorgt sinds juni 2022 de buitenschoolse opvang voor basisschool De Zwaluw. Binnen de school heeft Unikidz Nes een eigen plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, net als thuis. Unikidz Nes zet zich met hart en ziel in om de kinderen de ruimte te geven om te groeien en bloeien en het beste uit henzelf te halen. Unikidz Nes is op maandag, dinsdag en donderdag geopend. Na schooltijd zijn zij open tot 18.30 uur en in schoolvakanties en op studiedagen van het team van De Zwaluw kunnen de kinderen de hele dag naar Unikidz Nes.

Bij UniKidz Nes leren kinderen zichzelf al op jonge leeftijd beter kennen en is oog voor talentontwikkeling. Door een veilige omgeving te creëren en een uitgebreid aanbod aan activiteiten te bieden, stimuleert Unikidz Nes de kinderen om zichzelf uit te dagen, persoonlijk talent te ontdekken én te ontwikkelen. Dat doen zij op basis van onze vier wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingsgebieden:
·      Fitkidz: sport & beweging
·      Skillskidz: maken & creëren
·      Soulkidz: met hart & ziel
·      Mindkidz: ontwikkeling & onderwijs

Binnen deze labels neemt Unikidz Nes de kinderen mee op ontdekkingsreis. Er wordt iedere 10 weken een nieuw activiteitenprogramma aangeboden. Alle activiteiten binnen de opvang zijn inclusief. Meer informatie over Unikidz Nes en hoe u kunt aanmelden, vindt u op de website van Unikidz: www.unikidz.nl