ALGEMENE INFORMATIE

Schooltijden
De school begint dagelijks om 8.45 uur.
Rond 8.30 uur gaat de deur open en mogen de leerlingen, al dan niet met hun ouders, naar hun groep. Om 8.40 uur gaat de schoolbel en verwachten we dat alle ouders de school verlaten zodat de lessen echt om 8.45 uur kunnen beginnen. Kinderen die na die tijd binnenkomen worden als ‘te laat’ geregistreerd.
De ochtendlessen eindigen om 12.00 uur. ’s Middags starten de lessen om 13.00 uur en eindigen om 15.15 uur. Op woensdag eindigen we om 12.30 uur. 

De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij.

Ziek melden
Wanneer uw kind ziek is, horen wij dat graag vóór half negen. Het telefoonnummer is 0297-582612. Iedere ziekmelding wordt geregistreerd in het administratiesysteem.
Voor dokter/tandartsbezoek e.d. vult u het formulier ‘absentiemelding’ in (te vinden in het bakje bij de voordeur of op de website). Dit formulier levert u in bij de groepsleerkracht van uw kind.

Vakantie & roostervrije dagen 2019-2020
Hieronder vindt U de vakanties die voor het komende schooljaar zijn vastgesteld.

Herfstvakantie:       ma 21-10-2019  t/m vrij 25-10-2019
Kerstvakantie:         ma 23-12-2019  t/m vrij 3-01-2020
Voorjaarsvakantie: ma 17-02-2020  t/m vrij 21-02-2020
Paasweekend:         do 9-04-2020 vanaf 12.00 uur t/m ma 13-04-2020
Meivakantie:            ma 27-04-2020 t/m vrij 8-05-2020
Bevrijdingsdag:       valt in de meivakantie
Hemelvaartsdag:    do 21-05-2020 t/m vrij 22-05-2020
Pinksteren:               ma 1-06-2020 t/m di 2-06-2020
Zomervakantie:       ma 6-07-2020 t/m vrij 14-08-2020

Studiemiddagen van het team
Het team heeft naast een aantal studiedagen die in vakanties van de leerlingen vallen ook nog enkele studiemiddagen, nl.: 

Vrij 18-10-2019.   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Ma 18-11-2019.   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Vrij 31-01-2020.   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Ma 16-03-2020.   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Do  9-04-2020.     Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Extra vrij groep 1 ™ 4
Vrijdag 20-12-2019. Groep 1 t/m 4 de hele dag vrij, groep 5 t/m 8 gewoon naar school.

Extra verlof buiten de vakanties
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is vanwege de leerplicht vrijwel nooit toegestaan en moet altijd 8 weken van tevoren worden aangevraagd via een speciaal formulier dat U in het postvakje bij de hoofdingang in de hal vindt. Op het formulier vindt U de regels die aangehouden worden door de leerplichtambtenaar bij het wel of niet toestaan van extra vrij en ook de mogelijke consequenties van ongeoorloofd verlof.

Extra vrij wordt niet gegeven om bijv. files naar vakantiegebieden te ontlopen o.i.d. Nog los van de boete die u kan worden opgelegd door de leerplichtambtenaar missen de leerlingen over de jaren heen ook veel onderwijstijd.
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing die door de directeur is genomen, staat het U te allen tijde vrij om uw verlofaanvraag aan de leerplichtambtenaar voor te leggen.
Wanneer u ervoor kiest om zonder toestemming van de directeur toch verlof te nemen, is de laatste verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar.  Dit zal consequent gedaan worden.

Gymnastiek
Vlakbij school ligt het Dorpshuis ‘De Nesse’ waar het gymnastiekonderwijs wordt gegeven. Op mooie dagen worden de gymlessen buiten op het veld gegeven.
Gymnastiekrooster 2019-2020
Dinsdag:
Groep 1/2:   8:45 – 10:00 uur
Groep 3/4:   10:00 – 11:00 uur
Groep 5:       11:00 – 12:00 uur
Groep 6/7:   13:00 – 14:00 uur
Groep 8:       14:00 – 15:00 uur

Donderdag:
Groep 1/2/3:  8:45 – 9:45 uur
Groep 4/5:      9:45 – 10:30 uur
Groep 6/7:    10:30 – 11:15 uur
Groep 8:        11:15 – 12:00 uur
De ouders van groep 1/2 (op donderdag ook groep 3) brengen hun kinderen naar de gymzaal en helpen bij het omkleden.

Bibliotheek
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen thuis en op school veel lezen. Daarom verzorgt onze bibliotheek ‘Aagje Deken’, die in de school gevestigd is, de uitleen van leuke, informatieve en spannende jeugdliteratuur.

Schoolmelk
Het is mogelijk uw kind schoolmelk te laten drinken. Aanmelden kan via de website: www.iedereenfitopschool.nl.

Bekijk de schoolgids