SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES

Schooltijden
De school gaat open om 8.30 uur. Om 8.45 uur starten de lessen.
De ochtendlessen eindigen om 12.00 uur. ’s Middags starten de lessen om 13.00 uur en eindigen om 15.15 uur.
Op woensdag eindigen de lessen voor alle leerlingen om 12.30 uur.
De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij.
Alle leerlingen verlaten ’s middags de school via de achterzijde via het schoolplein. 

Ziek melden
Wanneer uw kind ziek is, horen wij dat graag vóór half negen. U kunt dit melden via het ouderportaal Parro of u geeft dit vóór 8.30 uur telefonisch door.
Iedere ziekmelding wordt geregistreerd in het administratiesysteem. 
Ook medische afspraken, zoals een afspraak bij de dokter, tandarts, orthodontist, kunt u doorgeven via Parro. Ook kunt u hiervoor het formulier Absentiemelding invullen. Dit formulier kunt u vinden op de website onder het kopje Formulieren. Dit formulier levert u vóór het medisch bezoek plaatsvindt in bij de groepsleerkracht van uw kind.

Schoolvakanties 2023-2024
Herfstvakantie: ma 23 oktober 2023 t/m vr 27 oktober 2023
Kerstvakantie: ma 25 december 2023 t/m vr 05 januari 2024
Voorjaarsvakantie: ma 19- februari 2024 t/m vr 23 februari 2024
Tweede paasdag: ma 01 april 2024
Meivakantie: ma 29 april 2024 t/m vr 10 mei 2024 (incl. Hemelvaartsdag)
Pinksteren: ma 20 mei 2024
Zomervakantie: ma 22 juli 2024 t/m vr 30 augustus 2024

Studiedagen 2023-2024
Het team van De Zwaluw heeft naast een aantal studiedagen die in de vakanties van de leerlingen vallen, ook nog een aantal losse studiedagen.
Op vrijdagmiddag 13 oktober is een studiemiddag voor het team. Alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

De overige studiedagen voor het team duren de hele schooldag. Alle leerlingen zijn op onderstaande dagen de hele dag vrij!
maandag 30 oktober 2023 (dag na de herfstvakantie)
vrijdag 16 februari 2024 (dag voor de voorjaarsvakantie)
dinsdag 2 april 2024 (dag na tweede paasdag)
maandag 17 juni 2024 (dag na het Dorpsfeest)
vrijdag 19 juli 2024 (dag voor de zomervakantie)

Bewegingsonderwijs 2023-2024
Alle kinderen hebben op dinsdag en donderdag gymles van Martijn, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. De gymlessen worden gegeven in het Dorpshuis naast de school. Groep 1/2 start op dinsdag met gym om 8.45 uur en groep 1/2/3 start op donderdag met gym om 8.45 uur. De kinderen van deze groep worden door Martijn opgevangen bij het Dorpshuis. De kinderen dragen tijdens de gymles gymkleding en gymschoenen.