SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES

Schooltijden
De inloop voor groep 5 t/m 8 is tussen 8.20 en 8.30. De school start om 8.30 uur.
De inloop voor groep 1 t/m 4 is tussen 8.35 en 8.45. De school start om 8.45 uur.
De ochtendlessen eindigen om 12.00 uur. ’s Middags starten de lessen om 13.00 uur en eindigen om 15.05 uur (groep 5 t/m 8) en 15.15 uur (groep 1 t/m 4) uur. Op woensdag eindigen we om 12.20 uur (groep 5 t/m 8) en 12.30 uur (groep 1 t/m 4).

De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij.

Ziek melden
Wanneer uw kind ziek is, horen wij dat graag vóór half negen. Het telefoonnummer is 0297-582612. Iedere ziekmelding wordt geregistreerd in het administratiesysteem.
Voor dokter/tandartsbezoek e.d. vult u het formulier ‘absentiemelding’ in (te vinden in het bakje bij de voordeur of op de website). Dit formulier levert u in bij de groepsleerkracht van uw kind.

Vakantie & roostervrije dagen 2022-2023
Hieronder vindt u de vakanties die voor het komende schooljaar zijn vastgesteld.

Herfstvakantie: ma 17-10-2022 t/m vr 21-10-2022
Kerstvakantie: ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023
Voorjaarsvakantie: ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023
Paasweekend: vr 17-04-2023 vanaf 12.00 uur t/m ma 10-04-2023
Meivakantie: ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023
Bevrijdingsdag: valt in de meivakantie
Hemelvaartsweekend: do 18-05 en vr 19-05-2023
Pinksteren: ma 29-05-2023
Zomervakantie: ma 24-07-2023 t/m vr 01-09-2023

Studiemiddagen van het team
Het team heeft naast een aantal studiedagen die in vakanties van de leerlingen vallen ook nog enkele studie(mid)dagen, nl.:

Ma 24-10-2022 – Alle leerlingen de hele dag vrij
Vr 23-12-2022 – Alle leerlingen de hele dag vrij
Vr 24-02-2023 – Alle leerlingen de hele dag vrij
Vr 31-03-2023 – Alle leerlingen de hele dag vrij
Vr 07-04-2023 – Alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Ma 19-06-2023 – Alle leerlingen de hele dag vrij
Vr 21-07-2023 – Alle leerlingen de hele dag vrij

Extra verlof buiten de vakanties
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is vanwege de leerplicht vrijwel nooit toegestaan en moet altijd 8 weken van tevoren worden aangevraagd via een speciaal formulier dat u in het postvakje bij de hoofdingang in de hal vindt. Op het formulier vindt u de regels die aangehouden worden door de leerplichtambtenaar bij het wel of niet toestaan van extra vrij en ook de mogelijke consequenties van ongeoorloofd verlof.

Extra vrij wordt niet gegeven om bijvoorbeeld files naar vakantiegebieden te ontlopen o.i.d. Nog los van de boete die u kan worden opgelegd door de leerplichtambtenaar missen de leerlingen over de jaren heen ook veel onderwijstijd.
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing die door de directeur is genomen, staat het u te allen tijde vrij om uw verlofaanvraag aan de leerplichtambtenaar voor te leggen.
Wanneer u ervoor kiest om zonder toestemming van de directeur toch verlof te nemen, is de laatste verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit zal consequent gedaan worden.

Aanvraagformulier Vakantie & Verlof
Het aanvraagformulier Vakantie & Verlof is bedoeld voor extra verlof. Dat kan nodig zijn bijv. i.v.m. gewichtige omstandigheden zoals verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten, overlijden of een jubileum.
Het formulier kan ook worden gebruikt om extra vakantie verlof aan te vragen. Dat is maar zeer beperkt mogelijk en aan strikte regels gebonden.
Extra verlof moet altijd vooraf aangevraagd worden bij de directeur.

Verlofformulier toevoegen

Gymnastiek
Vlakbij school ligt het Dorpshuis ‘De Nesse’ waar het gymnastiekonderwijs wordt gegeven. Op mooie dagen worden de gymlessen buiten op het veld gegeven.
Gymnastiekrooster 2021-2022
Dinsdag:
Groep 1/2: 8:45 – 10:00 uur
Groep 3/4: 10:00 – 11:00 uur
Groep 5/6: 11:00 – 12:00 uur
Groep 6/7: 13:00 – 14:00 uur
Groep 7/8: 14:00 – 15:00 uur

Donderdag:
Groep 1/2: 8:45 – 9:30 uur
Groep 3/4: 9:30 – 10:10 uur
Groep 5/6: 10:10 – 10:45 uur
Groep 6/7: 10:45 – 11:20 uur
Groep 7/8: 11.20 – 12.00 uur
De ouders van groep 1/2 brengen hun kinderen naar de gymzaal.

Bibliotheek
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen thuis en op school veel lezen. Daarom verzorgt onze bibliotheek ‘Aagje Deken’, die in de school gevestigd is, de uitleen van leuke, informatieve en spannende jeugdliteratuur.

Schoolmelk
Vanaf schooljaar 2020-2021 is er geen schoolmelk meer.

Bekijk de schoolgids