VOOR OUDERS

Ouders kunnen op allerlei manieren actief zijn op De Zwaluw. Er is geregeld behoefte aan hulp bij activiteiten op of buiten school.
We zijn heel blij als ouders ons willen helpen bij o.a.:

  • schoolreisjes en excursies
  • sportactiviteiten
  • luizencontrole
  • de schoolwas
  • versieren van de school tijdens de sinterklaas- en kerstperiode enz. 

We vragen ook regelmatig ouders om in de groep te komen vertellen over hun beroep wanneer dit past binnen het thema dat wordt behandeld op school.
Aan het begin van een nieuw schooljaar krijgen alle ouders een formulier waarop kan worden aangegeven of , en zo ja, bij welke activiteiten zij actief willen zijn 

Ouders kunnen ook zitting nemen in de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad (MR). 
In de ouderraad kan men komen door zich aan te melden als kandidaat-lid bij een van de andere ouderraadsleden.
Wanneer een ouder belangstelling heeft voor een plaats in de medezeggenschapsraad kan hij of zij zich kandidaat stellen bij de verkiezingen.