OR

Ouderraad (OR)
De Zwaluw heeft een eigen ouderraad. De ouderraad assisteert het team van de school bij het organiseren van extra activiteiten zoals de ontvangst van Sinterklaas, de kerstviering, sportdag, schoolreisjes, excursies en de avondvierdaagse. Daarnaast is de ouderraad een klankbord voor het team. Aandachtspunten als overblijven, aanschaf van leermiddelen, inrichting van de school en het schoolplein en schoolgids komen aan de orde. Kortom de ouderraad probeert in ondersteunende zin de handen uit de mouwen te steken en een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van de school.

Elk jaar vragen wij aan u een ouderbijdrage en een bijdrage aan het schoolfonds. Omdat er nog wel eens vragen komen met betrekking tot “Is dit verplicht?” en “Wat gebeurt er met het geld?” hebben we alles op een rijtje gezet. Het gaat in beide gevallen om een vrijwillige bijdrage. Aan het begin van elk schooljaar verzorgt de ouderraad de inning van de Ouderbijdrage en de bijdrage aan het Schoolfonds. De ouderraad is verantwoordelijk voor zowel de bestedingen van het schoolfonds als van de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan het kerstfeest, sinterklaas, paasontbijt, schoolreis, sportdag, afscheid groep 8, culturele activiteiten. Uit het Schoolfonds worden activiteiten ondersteund die de kwaliteit van het onderwijs op de Zwaluw ondersteunen, bijvoorbeeld materiaal voor het documentatiecentrum, computerprogramma’s en nieuwe leermethoden. Tevens wordt uit dit fonds de informatievoorziening aan de ouders bekostigd.

In oktober worden de activiteiten van de ouderraad en de uitgaven van de ouderbijdrage en schoolfonds toegelicht via de website. Elke ouder met een kind op school kan lid worden van de ouderraad.

Samenstelling OR

Oudergeleding: 
Monique Koopmanschap (Voorzitter), Ingrid Loeber (Secretaris), Manita Ekkelkamp (Penningmeester), Esther Liesveld, Selma Booij, Sandra Zwaan, Eva Schneijderberg, Pauline Fontijn, Nathalie Muller en op ”proef” Bart Takkenberg.

Het team wordt vertegenwoordigd door Martje Kuiper (leerkracht) en Ingrid Poelstra (directeur). De Ouderraad legt schriftelijk verantwoording af van haar activiteiten en de financiën van het afgelopen schooljaar. Hiertoe ontvangen alle ouders een financieel overzicht in oktober.

Terug naar Ouders en School

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O