SAMENHANGEND THEMATISCH ONDERWIJS

Bij het samenhangend thematisch onderwijs op De Zwaluw gebruiken wij de methoden ‘Alles-in-1’ en ‘Alles-Apart’
De methoden ‘Alles-in-1’ en ‘Alles-Apart’ zijn zeer geschikt voor combinatiegroepen omdat elke les op zes verschillende verwerkingsniveaus ( A t/m F ) wordt aangeboden Hierdoor zijn er veel differentiatiemogelijkheden.

Binnen Alles-in-1 wordt er gewerkt met één boek voor alle vakken. Dit zorgt voor weinig leswisselingen wat leidt tot meer rust en duidelijkheid.
In de ochtend wordt er vooral gewerkt aan de cognitieve vaardigheden en in de middag worden voornamelijk activiteiten gepland, die te maken hebben met expressie, doe-opdrachten en werkstuk/onderzoek.
Elk jaar komen er vijf thema’s aan bod, telkens één uit de volgende domeinen: aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek, en natuur. Elk thema duurt vijf weken, start met een gezamenlijke opening en eindigt met een afsluiting.
Binnen ieder thema worden alle vakken gegeven, alleen voor rekenen, schrijven en bewegingsonderwijs gebruiken we aparte methoden

Tijdens de lessen wordt er gewerkt met afwisselende werkvormen en vaardigheden.
Denk daarbij aan het werken in tweetallen, in groepjes, individueel en klassikaal. Soms werken de leerlingen digitaal, soms op papier, er worden presentaties gegeven en er is aandacht voor creatieve activiteiten. Door op deze manier te werken integreert De Zwaluw meervoudige Intelligentie en coöperatief werken in het onderwijs en is er een grote variatie aan activiteiten voor hoofd, hart en handen.

Alles-Apart is de taalinstructie lijn van de methode. Net als de projecten van Alles-in-1 is Alles-Apart uitgewerkt op zes niveaus: voor (taal)zwakke leerlingen in groep 5 tot en met hoogbegaafde kinderen in groep 8.
Binnen Alles-Apart is de hoofdzaak taalregels leren en oefenen. Helder en duidelijk. Er kan uitstekend zelfstandig mee worden gewerkt. Tijdens de projecten worden alle taalregels, strategieën en afspraken van Alles-Apart herhaald, gebruikt en toegepast waardoor deze veel beter blijven “hangen”.