SAMENHANGEND THEMATISCH ONDERWIJS

Sinds schooljaar 2017-2018 wordt op De Zwaluw samenhangend thematisch onderwijs geboden. Vrijwel alle vakken worden in samenhang gegeven rond een thema, zodat de leerstof een logisch geheel vormt. Kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen, zodat de kennis beter beklijft en de kinderen begrijpen waarom ze iets leren. Door een thema vanuit verschillende kanten te bekijken, ontstaat er meer verdieping en voelen leerlingen zich meer betrokken. Elk schooljaar behandelen wij in alle groepen vijf thema’s uit de domeinen aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur. Elk domein heeft 4 onderwerpen.

Kinderen leren op verschillende manieren en hebben hun eigen talenten. In groep 1 t/m 4 worden met name creatieve opdrachten, muziek, hoeken en boeken rondom het thema aangeboden. In de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij de methodes Alles-in-1 en Alles-Apart. Taal, wereldoriëntatie en lezen worden op verschillende niveaus  in één thema aangeboden, zodat alle leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau van het aanbod kunnen profiteren.

Alles-in-1 biedt de mogelijkheid om met afwisselende werkvormen en vaardigheden aan de slag te gaan, waarbij een beroep wordt gedaan op de cognitieve, sociale, creatieve, praktische en onderzoekende kwaliteiten van kinderen. Alles-Apart is de taalinstructielijn van de methode. Met Alles-Apart worden taalregels aangeleerd en geoefend.

Voor de vakken rekenen, handschriftontwikkeling en bewegingsonderwijs gebruiken wij andere methoden. Voor rekenen gebruiken we de methode Alles telt Q, voor handschriftontwikkeling de methode ‘Pennenstreken’. Bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht.