MEERPRESTEERDERS

Op De Zwaluw zijn er kinderen die na een korte instructie snel aan de slag kunnen. Hun toetsresultaten zijn uitstekend, zij hebben een half woord nodig om een opdracht te begrijpen en kunnen snel verbanden tussen verschillende vakgebieden leggen. Zij werken goed en snel en hebben behoefte aan meer dan de reguliere lesstof. 

Het team van de Zwaluw vindt dat deze kinderen uitgedaagd moeten worden om zich verder te ontwikkelen, maar ook dat het belangrijk is dat ze bij hun groep betrokken blijven.
We kiezen dus niet voor een aparte ‘Plusklas’ binnen de school. 

Ons onderwijsconcept, waarbij we schoolbreed aan hetzelfde thema werken, biedt heel veel mogelijkheden om te differentiëren. Ieder thema wordt aangeboden op het niveau van halverwege groep 4 t/m 1e klas voortgezet onderwijs. Elk jaar zijn er weer andere thema’s zodat de leerlingen nooit een thema doen dat ze al eerder gedaan hebben.
Daarnaast zetten we de Pittige Plus Torens in. Bij de Pittige Plus Torens leren de leerlingen na te denken over de stappen die zij moeten nemen om tot een eindproduct te komen; van ontwerpen tot uitvoeren en evalueren dus.
Ook gebruiken wij materialen die zijn ontwikkeld door de Plusklas in Amstelveen en werken we dit jaar i.s.m. het Herman Wesseling College in Amstelveen met het programma ‘Wiskunde zonder boek’. Hierbij kunnen  leerlingen die meer uitdaging nodig hebben op het gebied van rekenen & wiskunde modules volgen t/m 2e klas voortgezet onderwijs.
Wanneer dit niet voldoende blijkt, wordt samen met de ouders en het kind gezocht naar andere uitdaging, zoals bijvoorbeeld het leren van een andere taal. 

Mocht dit aanbod onvoldoende passend zijn, dan kunnen we de leerling ook aanmelden bij de Plusklas van Amstelwijs. Hier kunnen leerlingen  een dagdeel per week heen om lessen te krijgen die passen bij hun onderwijsbehoefte als hoogbegaafde leerling.

Het werken met al deze programma’s en materialen is niet vrijblijvend en alleen maar leuk. Ook (misschien zelfs wel juist !) voor deze groep leerlingen is het heel belangrijk dat zij moeten voldoen aan eisen en ervaren dat ze iets moeilijk vinden.  

José de Haan, leerkracht van groep 1/2, is onze specialist meer- en hoogbegaafdheid. Zij is aangesloten bij het netwerk hoogbegaafdheid en richt zich dit schooljaar ook op de begeleiding van jonge begaafde leerlingen.

Kortom, de ontwikkeling van het begeleiden van onze meerbegaafde leerlingen is op De Zwaluw volop in beweging!