ONS ONDERWIJS

Sinds schooljaar 2017 -2018 wordt op De Zwaluw  in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met het concept Samenhangend thematisch onderwijs. Dit betekent dat alle vakken in samenhang gegeven worden rond een thema. Wij vinden dat de wereld niet bestaat uit losse vakken, maar dat alles met elkaar te maken heeft.  De leerstof vormt een logisch geheel: kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Daardoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren.Door telkens een thema vanuit verschillende hoeken te bekijken ontstaat een grote verdieping van een onderwerp en bij de leerlingen ook grote betrokkenheid. 
Alleen de vakken rekenen, handschriftontwikkeling en bewegingsonderwijs worden met aparte methoden aangeboden. Voor rekenen gebruiken we de methode Alles telt Q, voor handschriftontwikkeling de methode ‘Pennenstreken’ en het bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht. 

In  groep 1 ™ 3 zullen met name creatieve opdrachten, muziek, hoeken en boeken in het
(soms aangepaste) thema worden aangeboden. In deze groepen staan niet dezelfde leerdoelen centraal als in de bovenbouw.