LEERLINGENRAAD

De Zwaluw heeft een actieve leerlingenraad. Elk schooljaar mogen zes leerlingen uit de groepen 5 t/m 8  meedenken over hoe De Zwaluw een nog leukere en betere school voor iedereen kan worden. Jaarlijks kunnen de kinderen uit groep 5  zich aan het begin van het schooljaar verkiesbaar stellen. De kinderen die gekozen zijn, blijven t/m groep 8 in de leerlingenraad en vormen met de overige vier leerlingen de leerlingenraad. Tijdens de verkiezing van de leerlingenraad stemmen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 wie zij graag in de leerlingenraad willen. 

José de Haan, één van de leerkrachten, begeleidt de leerlingenraad. De leerlingen van groep 8 krijgen de taak om deze vergaderingen te notuleren. Alle leerlingen van de leerlingenraad zorgen dat de vragen en ideeën uit de groepen ingebracht worden. Na de vergadering van de leerlingenraad delen zij de informatie weer in hun eigen groep. Er wordt vijf keer vergaderd in het schooljaar.