KANJERSCHOOL

Op De Zwaluw proberen we een fijne sfeer te creëren, zodat iedereen zich thuis kan voelen. Dit komt de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerprestaties ten goede. Wij werken met de Kanjertraining.

De Kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. Deze Kanjertraining is ontwikkeld door drs. G. Weide, onderwijzer en psycholoog. Hij ontwikkelde in samenspraak met ouders een training waarbij de leerlingen leren positief over zichzelf en anderen te denken. De training geeft de leerlingen handvatten in de omgang met anderen.

De essentie van de Kanjertraining blijkt uit de volgende Kanjerregels die zorgen voor rust, respect en regelmaat:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee
  • Laat geen dingen gebeuren waarbij jij je vervelend voelt. Zeg dan: “Dat vind ik vervelend!”.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten en staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken.

Alle leerkrachten op De Zwaluw hebben de opleiding gevolgd om de Kanjertraining te mogen geven.