AFSPRAKEN EN PROTOCOLLEN

Op deze pagina vindt u de verschillende protocollen en afspraken die we op De Zwaluw naleven.
Klik op het onderwerp van uw keuze en er verschijnt uitgebreide informatie.

Afspraken mbt gedrag & Kanjertraining
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Afspraken internet en sociale media op Basisschool De Zwaluw
Schoolregels en afspraken 2019-2020
Protocol gescheiden ouders
Klachtenregeling Amstelwijs