JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Amsterdam geeft de zorg die daarvoor nodig is. Zij volgen de groei en ontwikkeling van kinderen. Voor kinderen tot 4 jaar doen zij dit op het consultatiebureau en voor kinderen op de basisschool doen ze dit op school en op de JGZ locatie. De jeugdarts en de schoolverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD waken over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen. Zij onderzoeken met uw toestemming de gezondheid en de ontwikkeling op vijf- en tienjarige leeftijd. Lengte, gewicht, gehoor en zicht worden gecontroleerd en ouders vullen een digitale vragenlijst in. Dit preventieve onderzoek vindt in principe plaats op school. Als het nodig is, krijgen de ouders en kinderen snel de juiste hulp of ondersteuning. Zowel de schoolverpleegkundige als de jeugdarts kunnen door De Zwaluw worden geconsulteerd bij vragen met betrekking tot gezondheid en welbevinden van leerlingen.

Op school werken de jeugdarts en de schoolverpleegkundige samen met de intern begeleider, de jeugdhulpverlener en de leerplichtambtenaar. Wanneer school vragen of zorgen heeft over bijvoorbeeld het zien of horen van uw kind, over het gedrag of wanneer uw kind vaak ziek is, dan kan school met uw toestemming met de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige overleggen of kunnen zij samen met u een afspraak maken om te kijken of er verdere hulp of ondersteuning nodig is. Er wordt alleen informatie met anderen gedeeld na uw toestemming.

Het team van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) op basisschool de Zwaluw bestaat uit jeugdverpleegkundige Karin Jongkind, jeugdarts Helen de Ruiter en doktersassistente Liesbeth Klarenbeek. U kunt als ouders rechtstreeks contact opnemen voor informatie en advies over opvoeden, ontwikkeling en gezond opgroeien van uw kind(eren). Bijvoorbeeld met vragen over zindelijkheid, gedrag, gezonde voeding, groei of gamen. Ook geven zij vaccinaties.

U kunt hen benaderen op de manier die het beste bij u past, telefonisch, via de mail of een afspraak op locatie.
Algemeen telefoonnummer voor het maken van een afspraak: 020-5555964
jeugdverpleegkundige: kjongkind@ggd.amsterdam.nl
jeugdarts: hdruiter@ggd.amsterdam.nl
doktersassistente: eklarenbeek@ggd.amsterdam.nl