SPECIALISTEN OP DE ZWALUW

Op De Zwaluw wordt actief na- en bijgeschoold. Deels door met het hele team een scholing te volgen, deels ook door individuele scholingstrajecten. Als teamscholing gaan we i.k.v. het thema eigenaarschap samenwerken en leren met een expertcoach van Stichting  Leerkracht.

Twee leerkrachten ronden dit jaar een 2 jarige post-hbo opleiding af en mogen zich dan specialist  Het jonge kind noemen. Drie leerkrachten volgen de opleiding tot Kanjertrainer. De gedragsspecialist volgt een opleiding tot beeldcoach en de intern begeleider is gecertificeerd om video interactie begeleiding te doen. 

De directeur volgt ieder jaar samen met collega directeuren nascholing i.k.v. de herregistratie in het schoolleidersregister. Dit jaar staat het ontwikkelen en implementeren van een waarderende, op progressiegerichte gesprekscyclus op het programma. 

De volgende specialisten zijn op onze school werkzaam:
twee specialisten gedrag, specialist rekenen, specialist lezen, specialist meer- en hoogbegaafdheid,  twee specialisten bewegingsonderwijs en de vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Bekijk het schooljaarplan