Ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel  van De Zwaluw.

Scholen verschillen in de onderwijszorg die zij (kunnen) bieden aan haar leerlingen.
Waar de ene school tegen de grenzen van haar onderwijszorg aanloopt in de begeleiding van een leerling, kan op een andere school aan hetzelfde kind zonder al te veel inspanning passend onderwijs gegeven worden. Soms zijn die verschillen gemakkelijk verklaarbaar bijv. : in een schoolgebouw met veel trappen en zonder lift  is het  moeilijk passend onderwijs te organiseren voor een leerling in een rolstoel! Maar vaak is het voor ouders lastig in te schatten of de school van hun keuze onderwijs kan geven dat past  bij de behoeften van hun kind.
Op De Zwaluw kiezen we  er bewust voor zoveel mogelijk alle leerlingen binnen de school te houden en te begeleiden, onder het motto :Iedereen hoort erbij, iedereen wordt geaccepteerd. Het is dus zowel voor het team als de leerlingen van de Zwaluw “gewoon” dat er veel verschillen bestaan binnen de groepen, zowel qua leermogelijkheden als qua gedrag. Hoe wij omgaan met die verschillen en welke voorzieningen de school aanbiedt is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel ( het “S.O.P “) van De Zwaluw.Door te klikken op onderstaande link kunt U dit ondersteuningsprofiel  lezen. Ons S.O.P.  wordt jaarlijks aan de actualiteit aangepast.

Klik hier> Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O