Protocol goed gedrag

Op Basisschool De Zwaluw willen we graag dat alle leerlingen zich met inzet, passie en plezier kunnen ontwikkelen. Op school leren we leerlingen rekenen en taal, maar ook hoe je met elkaar omgaat en hoe je goed kunt samenwerken. In een goede sfeer kun je beter leren. Een goed sociaal klimaat is een voorwaarde om te kunnen leren.

Voor een goede sfeer op school is het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat.
Daarom willen we de leerlingen leren wat gewenst en ongewenst gedrag is. We gebruiken daarbij onder andere de methode van de Kanjertraining. Het allerbelangrijkste uitgangspunt is dat we er vanuit gaan dat leerlingen zich goed willen gedragen.

Protocol goed gedrag op de Zwaluw 

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O