Pestprotocol

pestprotocol2Pesten is een probleem dat helaas in alle geledingen van de maatschappij voorkomt.
Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Het pestprotocol in combinatie met de kanjertraining hebben we opgesteld met als doel dat alle kinderen zich in hun basisschool periode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het pestprotocol van De Zwaluw is ter inzage op school aanwezig.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O