Meerpresteerders

Op de Zwaluw zijn er kinderen die na een korte instructie snel  aan de slag kunnen. Hun toetsresultaten zijn uitstekend, ze hebben een half woord nodig om een opdracht te begrijpen en kunnen snel verbanden tussen verschillende vakgebieden leggen. Ze werken goed en snel en hebben behoefte aan meer dan de reguliere lesstof. Maar zijn deze leerlingen nu allemaal hoogbegaafd?

De laatste tijd staat dit onderwerp in de belangstelling zowel vanuit het ministerie als via de media. Het team van de Zwaluw is er van overtuigd dat deze kinderen uitgedaagd moeten worden om  zich verder te ontwikkelen.

Hoe weten we nu wie deze leerlingen zijn? Hiervoor gebruiken we de scores van diverse toetsen, maar ook onze observaties en de signalen die we krijgen van ouders en de kinderen zelf zijn heel belangrijk. We zijn ons aan het oriënteren op een programma waarbij we nog beter en objectiever kunnen ontdekken welke leerlingen behoefte hebben aan extra, maar vooral ook een ander soort uitdaging.  Het concept van Meervoudige Intelligentie  is een uitstekende manier om ook de minder sterk ontwikkelde intelligenties aan te spreken.

We zetten de Pittige Plus torens op school in. Bij de Pittige Plustorens leren de kinderen na te denken over de stappen die zij moeten nemen om tot een eindproduct te komen: van ontwerpen tot uitvoeren en evalueren. Tenslotte gebruiken we materialen die zijn ontwikkeld door Minka Dumont van de Plusklas in  Amstelveen. Naast deze extra materialen biedt onze methode Alles in 1 uitdaging voor leerlingen.

En laat duidelijk zijn: het werken met al deze programma’s en materialen is niet vrijblijvend en alleen maar leuk!  Ook (misschien zelfs wel juist !) voor deze groep leerlingen is het heel belangrijk dat ze moeten voldoen aan eisen!

Kortom, de ontwikkeling van het begeleiden van onze meerbegaafde leerlingen is op De Zwaluw volop in beweging!

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O