Kanjertraining

Alleen een pestprotocol hebben is niet voldoende. Op de Zwaluw gebruiken wij de Kanjertraining. Deze training is ontwikkeld door drs. G.Weide en inhoudelijk gegroeid in de praktijk.

In gesprekken met ouders is nagegaan waaraan kinderen behoefte hebben in het sociaal functioneren. Een aantal gedragsaspecten werden in de gesprekken telkens genoemd. Deze thema’s zijn inhoudelijk uitgewerkt en door de feedback van ouders en leerkrachten verbeterd en aangepast.

De Kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. De training leert kinderen positief over zichzelf en anderen te denken en geeft kinderen handvatten in de omgang met anderen. Als gevolg hiervan heeft het minder last van sociale stress. Samengevat zijn de belangrijkste doelen van de kanjertraining dat leerlingen zichzelf durven zijn, hun gevoelens onder woorden kunnen brengen, zich betrokken voelen bij elkaar, zelfvertrouwen krijgen en zich veilig voelen.

De essentie van de Kanjertraining blijkt uit de bovenstaand Kanjerregels die zorgen voor rust, respect en regelmaat:

Laat geen dingen gebeuren waarbij jij je vervelend voelt. Zeg dan: “Dat vind ik vervelend!”

kanjertraining

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O