KANJERSCHOOL

Op De Zwaluw  werken we met de Kanjertraining.Het belangrijkste doel van deze methode voor sociaal-emotionele vorming is dat het kind positief over zichzelf en over de ander denkt. Daarnaast worden de kinderen bewust gemaakt van het effect van hun gedrag op anderen. De methode is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. 

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag.  Dit maakt het voor de leerlingen heel concreet en duidelijk hoe een kind zich gedraagt. Ook krijgen ze hiermee handvatten om elkaar op negatief gedrag aan te spreken.
Welke petten gebruiken we in de Kanjertraining?
De zwarte pet.
Deze kinderen hebben de neiging dominant binnen een groep aanwezig te zijn. Het zijn de leiders en vaak de aanstichters van negatief gedrag. 

De rode pet
Deze kinderen volgen de zwarte petten, hebben de neiging om dit gedrag na te doen. Lachen problemen vaak weg in plaats van ze te benoemen. 

De gele pet .
Deze kinderen zijn verlegen, teruggetrokken. Voelen zich onzeker en denken dat alles aan henzelf ligt.. Durven niet voor zichzelf op te komen en uiten zich moeilijk.
De witte pet.
Deze kinderen zijn positief en zelfverzekerd. Uiten dit niet in negatief gedrag. Komen voor andere kinderen op en kunnen hun gevoelens goed verwoorden. Je bent geen petje, je doet alleen zo. Je kunt dus ook weer ‘gewoon’ doen. 

Betekent dit dat een kind niet zichzelf mag zijn? Nee! we werken toe naar petten (gedrag)  met een wit randje. Zwarte petten met een wit randje zijn kinderen die goed de leiding kunnen nemen, dingen opzetten en ervoor gaan. Rode petten met een wit randje zijn heel gezellige kinderen. Valt altijd een lolletje mee te hebben en fleuren een groep op met hun vrolijkheid.Gele petten met een wit randje zijn goede luisteraars en staan voor anderen klaar. Willen altijd helpen.

De essentie van de kanjertraining blijkt uit de volgende Kanjerregels die zorgen voor rust, respect en regelmaat:

  • We vertrouwen elkaar 
  • We helpen elkaar 
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit 
  • Niemand doet zielig.

Alle leerkrachten van De Zwaluw hebben de Kanjertraining gevolgd. Ook van nieuwe collega’s wordt verwacht dat zij de training gaan volgen.