Ons onderwijs

Als school hebben wij een duidelijke visie op onderwijs. En die kunnen we kort samenvatten: wij nemen de sterke kanten  van uw kind als uitgangspunt. We vragen niet “Hoe knap ben jij? “, maar “Hoe ben jij knap? “ Want elk kind is op zijn of haar manier knap!  Zo zijn er “woordknappe” en “rekenknappe” kinderen, maar ook “beweegknappe” en “muziekknappe” leerlingen. Ook leren we onze leerlingen zelfstandig te werken met taken , waardoor er tijd wordt vrijgemaakt voor extra instructie aan groepjes leerlingen.  Op deze manier geven wij passend onderwijs aan al onze leerlingen. Voor meer informatie zie Passend onderwijs.

Pesten is een probleem dat helaas in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken middels de Kanjertraining.

Alle kinderen bezitten veel potentie om te leren. Het is de taak en de uitdaging van het onderwijs deze talenten optimaal te gebruiken door te denken in kansen. Kansen die bij ieder kind te ontdekken zijn! Hoe wij deze kansen benutten, kunt u nalezen onder “Zorg op De Zwaluw”.

 

 

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O