Waarschuwing

Van maandag 7 mei tot en met vrijdag 11 mei 2018 start team HOR in samenwerking met de betreffende wijkagent van de politie een actie waarbij gelet wordt op verkeershinder. Ook zal het team Handhaving Openbare Ruimte na deze week onaangekondigd gaan  controleren op parkeerexcessen. De politie geeft aan, indien noodzakelijk, verbaliserend op te gaan treden.  Er wordt daarbij gelet op: dubbel parkeren, parkeren in stopverbod, parkeren op het trottoir, stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat, parkeren buiten de vakken in een woonerf, rijden tegen de verplichte rijrichting in enz. enz.  Ik wil daar nog aan toevoegen dat er langs de Amsteldijk in Nes een maximale snelheid geldt van 30 km per uur.  Voor vragen kunt u contact opnemen met : team HOR van de gemeente Amstelveen-Aalsmeer op telefoonnummer: 020-5404911.