Nog meer afscheid…

Woensdag 18 juli is de jaarafsluiting met alle leerlingen, bij mooi weer ( en daar rekenen we gewoon op)  op het plein. De verschillende klassen zingen liedjes, de schakers horen wie de kampioen van dit schooljaar is geworden enz. U bent daarvoor van harte uitgenodigd! We beginnen om 11.30 u.
Aansluitend organiseren we een informele receptie waarbij alle ouders afscheid kunnen nemen van onze collega’s Ria, Vera en Lotte.
Francien ontbreekt in dit rijtje ; zij heeft aangegeven dit onderdeel liever over te slaan. Samen met Ria organiseert zij een gezellige middag met haar leerlingen en sluit zo haar Zwaluwtijd af.