Mobiele telefoons , games en andere zaken

Op De Zwaluw zijn de regels mbt het gebruik van mobiele telefoons duidelijk: het mag niet. Iedere dag worden aan het begin van de lessen alle telefoons ingeleverd bij de leerkracht en wanneer de leerlingen naar huis gaan krijgen ze hun telefoon weer terug.  
Soms worden we door de actualiteit ingehaald. We zien nl. de laatste weken steeds vaker leerlingen die voor schooltijd, buiten de klas in de aula met elkaar op hun mobiele telefoons spelletjes spelen. Op het moment dat ze de klas ingaan en de lessen beginnen worden de telefoons keurig ingeleverd, maar eigenlijk vinden we ook het ‘gamen’ voor schooltijd niet gewenst. We hebben er geen zicht op, weten niet wat er gespeeld wordt en het gaat voorbij aan het doel van het inloop kwartiertje,. Dat was nl een praatje maken met de juf of je vrienden, aan je ouders laten zien waar je mee bezig bent enz.

Vanaf as maandag 12 november is daarom het gebruik van alle mobiele telefoons voor en tijdens schooltijd verboden. Dat betekent dus dat ook tijdens het inloopkwartier “gamen” niet is toegestaan. De speelplaats hoort ook bij de school, dus ook buiten blijven en aan de picknicktafel of op de rand van de zandbak je favoriete game spelen is wel slim bedacht, maar mag niet…Eigenlijk komt het erop neer dat in de meeste gevallen de mobiele telefoon wel thuis kan blijven. We zullen het in de groepen met de leerlingen bespreken.

Dat de leerlingen thuis wel hun favoriete game mogen spelen besluit u natuurlijk zelf. U kent uw kind goed en bepaalt wat hij of zij kan en mag en wij hebben daar geen oordeel over.

We hopen wel dat u deze beslissing van school ondersteunt.