Maandag 18 juni: Studiedag van het team

Na een dergelijke drukke week komt het vast heel goed uit dat uw kinderen maandag 18 juni een vrije dag hebben ivm de studiedag van het team. Wij evalueren maandag het afgelopen schooljaar. Wat ging er goed en willen we verder ontwikkelen, waar zien we verbeterpunten?
Ook kijken we vooruit naar het komende schooljaar. Welke onderwerpen staan komend schooljaar centraal? ‘s Middags is er gelegenheid voor groepsbesprekingen en is er in de kleuterbouw een scholing rond het digitaal keuzebord.

Al met al een druk maar interessant programma!