De Zwaluw heeft een nieuwe leerlingenraad!

De afgelopen weken konden de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zich weer verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. We zagen op de gangen en in de aula steeds meer posters verschijnen van leerlingen die de verkiezingen heel serieus namen! Op vrijdag 2 oktober is er in de groepen 5/6 A, 5/6 B en 7/8 gestemd voor de nieuwe leerlingenraad.

Ik ben trots om aan u voor te kunnen stellen: de leerlingenraad voor schooljaar 2020-2021!

Deze 6 leerlingen mogen dit schooljaar meedenken over hoe De Zwaluw een nog leukere en betere school voor iedereen kan worden. We komen 5 keer samen om te vergaderen en te praten over De Zwaluw. De leerlingen van groep 8 krijgen de taak om deze vergaderingen voor te zitten en te notuleren. Alle leerlingen van de leerlingenraad zorgen dat de informatie uit de groep en de informatie uit de vergaderingen van de leerlingenraad weer gedeeld wordt.

Ik verheug me nu al op de vergaderingen met de leerlingen!

Juf José