Na de kerstvakantie zijn we gestart met het derde schoolbrede thema:  Middeleeuwen. In groep 1 ™ 4 werken de kinderen over ridders en kastelen, in groep 5 ™ 8 komen alle aspecten van de middeleeuwen aan het bod, steeds vanuit een ander “vak” belicht.
Om te zien waar de ridders en jonkvrouwen leefden bezochten de kinderen van groep 1 ™ 4 het Muiderslot. Voor groep 5 ™ 8 stond een gastcollege van een Archeotolk van het Archeon op het programma.  Op deze manier hebben alle kinderen een mooi beeld gekregen van het leven in de Middeleeuwen!