MR

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd. Op onze school bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van leerlingen op “De Zwaluw” terwijl de leerkrachtengeleding wordt gekozen door het team.

De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De directeur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. Zij kan ook ongevraagd voorstellen aan de directeur doen.

Instemmingsrecht
De MR heeft instemmingsrecht over zaken die voor de school van wezenlijk belang zijn. Zij moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Adviesrecht
In een aantal gevallen moet de directeur advies vragen aan de MR over plannen met de school. Hierbij kun je denken aan fusieplannen, aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. De directeur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Vergaderingen
De MR vergadert eens in de zes weken. De directeur is, indien gewenst, bij de vergaderingen aanwezig. De ouders mogen ook bij de vergaderingen aanwezig zijn. De data van de MR vergaderingen staan vermeld in Schoolkalender.

Samenstelling MR

Oudergeleding:
Annemarieke Volkstedt (Voorzitter)
Mirjam Scherer

Leerkrachtgeleding:
Francien Groot
Vera van Schie (Secretaris)

Heb je vragen of suggesties voor de MR, neem dan contact op met een van de leden van de MR.

Terug naar Ouders en School
Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O