Kidsclub de Zwaluw

Opvang en onderwijs onder 1 dak!

KSH Kidsclub de Zwaluw is een buitenschoolse opvang met plaats voor 28 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Door de nauwe samenwerking tussen KSH en basisschool De Zwaluw zijn kinderen zowel bij de leerkrachten als bij de pedagogisch medewerkers bekend. Samen worden er afspraken gemaakt. Er wordt hierdoor  een doorgaande pedagogische lijn gecreëerd. Kinderen die op onze BSO komen,  hebben keuzevrijheid in de activiteiten die zij doen en de kinderen met wie ze graag spelen.
Op de locatie  van KSH Kidsclub De Zwaluw zijn diverse mooie ruimtes waar kinderen kunnen spelen; Zo is er de recreatieruimte met een kleuterhoek,  bouwhoek en gezellige zitplekken, een kinderkookcafé waar gekookt wordt en gegeten, een theaterruimte waar kinderen kunnen toneelspelen of muziek maken, een kinderatelier waar ze  al hun creativiteit kwijt kunnen en waar diverse workshops worden gegeven enz.  Rondom het gebouw is er veel buitenspeelruimte met een diversiteit aan faciliteiten waaronder een grote zandbak, basketbalveld en skatebaan.

KSH kidsclub De Zwaluw werkt met  ervaren professionele medewerkers ,is  van maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 tot 18.30 uur, kent geen vakantiesluitingen en vangt kinderen op bij studiedagen van de school.

Enkele kenmerken van Kidsclub De Zwaluw: Kleinschalig en vertrouwd,   Aanbod van dagelijkse activiteiten en workshops, kinderkookcafé, sport & experience, flexibele opvang, vakantieopvang,  voor- en naschoolse opvang.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O