Meivakantie

De meivakantie begint op vrijdag 27 april. Dan zijn alle leerlingen vrij.
Maandag 14 mei moet iedereen weer naar school.