Huiswerk en dictee

Huiswerk

De kinderen van groep 6/7 krijgen iedere week op donderdagmiddag huiswerk mee naar huis. Dit moeten zij dan donderdagochtend (de week erna) weer inleveren. Het huiswerk bevat extra oefeningen over de leerstof die zij in de klas krijgen.

Huiswerkprotocol


Dictee

De leerlingen hebben thuis de spellingcategorieën die aan bod komen dit schooljaar. Zij kunnen de categorieën oefenen op de website van Meester Klaas (www.meesterklaas.nl/app/flitswoorden) of www.spellingoefenen.nl. De leerlingen zijn vrij om een andere manier van oefenen te kiezen. Hieronder staat het dictee rooster en kunt u zien op welke dag het dictee is en welke spellingcategorie uw kind thuis moet oefenen.

Verder oefenen de leerlingen in de klas nog met het 4+1 dictee. Dit is een dictee dat dagelijks wordt geoefend zodat de leerlingen voorbereid worden op het dictee en oefenen met alle categorieën die dit schooljaar aan bod komen. Het dictee bestaat uit vier woorden en één zin. 

Dicteerooster

20-09         

  • De laatste letter: d of t
  • Fopklanken: stomme e

 

04-10           

  • Moeilijke woorden: met c
  • Klankgroepen: zoals in spreken of kappen

 

11-10           

  • Hoofdletters en tekens: apostrof
  • Laatste letter: d of t
  • Hoofdletters en tekens: hoofdletters
  • Moeilijke woorden: met c
  • Klankgroepen

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O