Huiswerk

Huiswerk

De kinderen van groep 7 krijgen iedere week op donderdagmiddag huiswerk mee naar huis. Dit moeten zij dan donderdagochtend (de week erna) weer inleveren. Het huiswerk bevat extra oefeningen over de leerstof die zij in de klas krijgen.

Huiswerkprotocol

Inleverdatum huiswerk

Donderdag 30 november:
Rekenen> drie werkbladen over het metriek stelsel.


Dictee

De leerlingen kunnen de categorieën oefenen op de website van Meester Klaas (www.meesterklaas.nl/app/flitswoorden) of www.spellingoefenen.nl. De leerlingen zijn vrij om een andere manier van oefenen te kiezen. Hieronder staat het dictee rooster en kunt u zien op welke dag het dictee is en welke spellingcategorie uw kind thuis moet oefenen.

Verder oefenen de leerlingen in de klas nog met het 4+ 1 dictee. Dit is een dictee dat dagelijks wordt geoefend zodat de leerlingen voorbereid worden op het dictee en oefenen met alle categorieën die dit schooljaar aan bod komen. Het dictee bestaat uit vier woorden en één zin. 

Dicteerooster

Donderdag 22 november
categorie> hoofdletters en tekens: trema & leenwoorden
categorie> beginstukken & werkwoordspelling: persoonsvorm in de gebiedende wijs

Donderdag 6 december
categorie> samengestelde woorden: woorden verbinden & woorden afbreken
categorie> klankgroepen bij meervouden & werkwoordspelling: onderscheid maken tussen persoonsvorm, voltooid deelwoord en hele werkwoord.

Donderdag 13 december
categorie> samengestelde woorden: woorden verbinden & hoofdletters

Donderdag 20 december
categorie> moeilijke woorden: ch uitgesproken als sj & moeilijke woorden: c die klinkt als s of de c die klinkt als k

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O