Boekenkring

Uitleg Boekenkring

In groep 5 t/m 7 wordt een boekenkring gehouden. 4x per schooljaar gedurende een periode van 4 weken. Elke week leest één leerling van elk groepje een boek en doet daar verslag van. Hij/ zij moet weten waar het boek over gaat, wie de schrijver en illustrator is en hij/ zij moeten vragen over het boek kunnen beantwoorden. Ook kiest de leerling één bladzijde uit die hij/ zij gaat voorlezen. De vragen die gesteld worden staan op de website. Per periode wordt er gelezen rond een thema, dat door de leerkracht wordt bepaald. Per periode wisselt de samenstelling van de groepjes waarin de boekenkring plaatsvindt. 

Data boekenkring

Uitleg boekenkring

Vragen boekenkring

Beoordeling
Elke leerling in het groepje geeft tips en tops aan de leerling die de boekenkring heeft gedaan. Daarna geeft elk groepje een cijfer tussen de 7 en de 9. De groep moet beargumenteren waarom ze dit cijfer hebben gegeven.

De leerkracht geeft geen beoordeling, maar observeert hoe het overleggen, luisteren, feedback en cijfers geven gaat. Zij grijpt in waar nodig en overlegt met het groepje over de gang van zaken.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O