Spreekbeurten

In groep 5 gebeurt het voorbereiden van een spreekbeurt in de klas. De leerlingen werken hierbij in tweetallen.

Data spreekbeurten groep 5

Beoordeling
De leerkracht geeft 3 cijfers waartussen gekozen kan worden. Dit gebeurt in de groepjes. Het gegeven cijfer moet beargumenteerd worden.

Voorbereiding
De voorbereiding van een spreekbeurt is erg belangrijk. Je kunt niet de avond ervoor ‘even’ een spreekbeurt maken. Je moet ruim van te voren materiaal verzamelen. Dit materiaal bestaat meestal uit boeken, tijdschriften en folders. Heel vaak zal dit in de Bieb of op school wel te vinden zijn. Ook kun je natuurlijk internet gebruiken.

Klik hier voor de nodige informatie over het maken van je eigen spreekbeurt

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O