Boekenkring

Uitleg Boekenkring

In groep 5 t/m 7 wordt de boekenkring gehouden. Groep 5 houdt 3x een boekenkring gedurende een periode van 4 weken.

Tijdens deze periode wordt in groepjes van 3 á 4 leerlingen gewerkt. Elke week leest een kind van elk groepje een boek en doet daar verslag van. Per periode wordt er gelezen rond een thema, dat door de leerkracht wordt bepaald. Het boek lezen en de voorbereiding wordt thuis gedaan.

Per periode wisselt de samenstelling van de groepjes waarin de boekenkring plaatsvindt.

Uitleg Boekenkring

Data Boekenkring

Beoordeling:
Elk kind in het groepje geeft tips en tops aan het kind dat de beurt heeft gehad. Dit doen zij aan de hand van een formulier met criteria waaraan de boekenkring zou moeten voldoen. De groep moet kunnen beargumenteren waarom ze deze tips en tops en dit cijfer hebben gegeven. De leerkracht observeert hoe het overleggen, luisteren en feedback geven gaat. Ze grijpt in waar nodig en overlegt met het groepje over de gang van zaken. Uiteindelijk bepaalt leerkracht het cijfer.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O