Voor de afronding van het thema communicatie was er een afsluitende les omtrent gebaren. Deze keer weer van juf Francien. De les bestond uit twee onderdelen. Een quiz over het letteralfabet. Hebben de leerlingen goed onthouden welk gebaar bij welke letter hoorde? En het tweede deel ging over gebaren en muziek. Dove mensen kunnen immers ook geen muziek horen. Maar hoe krijgen zij er wel iets van mee? Onder andere ‘ik zag twee beren broodje smeren’ en ‘blauwe dag’ van Suzan en Freek kwamen langs.

Bedankt weer juf Francien!