Ons Goede Doel

Dit jaar hebben wij wederom gekozen voor het projekt van Margreet van Coeverden in India. Na haar opleiding tot verpleegkundige ging ze in 1976 naar Calcutta in India, om daar moeder Teresa te helpen. Daar ontstond toen het idee om vanuit Nederland zich in te gaan zetten voor de straatkinderen en arme gezinnen in India. Margreet werkt in ziekenhuis Amstelveen; van haar salaris probeert ze minimaal 4 x per jaar naar India af te reizen, om de projecten te begeleiden, en betaalt ze de onkosten die hier gemaakt worden ten behoeve van de projekten.

In al de afgelopen jaren is het Margreet, samen met heel veel vrijwilligers en donateurs, gelukt om 3 tehuizen op te zetten.

Als U meer wilt weten over de Stichting Derde Wereld Hulp, kijk dan op www.sdwh.nl, heel indrukwekkend wat heel veel vrijwilligers al bereikt hebben!!

Margreet van Coeverden

Wij hopen, dat als U dit allemaal leest, U net zo enthousiast wordt voor dit goede doel als wij zijn!  Met relatief heel weinig krijgen deze kinderen een kans, dat hun hele leven, en van hun familie verandert! Samen met de kinderen van de Zwaluw gaan wij projekten bedenken, om te proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Hopelijk doet U allemaal mee!!!

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O