Aanpassingen in de organisatie van volgend jaar

Op de valreep verandert er nog iets in de formatie. Juf Ria de Gijsel gaat het komende schooljaar niet 3, maar 2 dagen werken. Zij neemt groep 3/4  op maandag en dinsdag onder haar hoede. Woensdag, donderdag en vrijdagochtend verandert er niets , dan staat juf Francien voor de groep.  
Woensdag zou juf Ria in groep 5/6  staan. Die dag wordt overgenomen door juf Desiree zelf, die ook de andere dagen in groep 5/6  werkt. Vrijdagmiddag in 5/6  wordt, zoals eerder aan u medegedeeld,  door juf Francien ingevuld.
Samenvattend:
groep 3/4 : maandag en dinsdag : Ria de Gijsel,
woensdag, donderdag en vrijdagochtend: Francien Groot.
Groep 5/6 : maandag ™ vrijdagochtend: Desiree Tijssen,
vrijdagmiddag Francien Groot.

Verder komt Lotte Ernestus ons team versterken als onderwijsassistent. Zij zal alle ochtenden van de week in groep 3/4 werkzaam zijn.
Tenslotte biedt De Zwaluw ook weer plaats aan een student van de PABO. Sela Ruis zal als 3e jaars student een half jaar stage komen lopen op maandag en dinsdag in groep 8, bij juf Martje.