Afrika en Azië

Afgelopen maandag was de start van het eerste project van dit schooljaar. De komende weken staan de werelddelen Afrika en Azië centraal in alle lessen in de groepen 5 ™ 8. We zien het enthousiasme van de leerlingen met de dag groeien, net zoals trouwens de tentoonstelling op de thematafel! Vanmiddag schoof ik even aan.. Meer lezen

Leerlingenraad op De Zwaluw

Op Basisschool De Zwaluw vinden we de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen belangrijk. Daarom wordt er dit jaar op De Zwaluw een leerlingenraad opgezet. Met de komst van de Leerlingenraad willen we leerlingen de kans bieden om mee te denken en mee te praten over allerlei onderwerpen die zich op schoolniveau afspelen. Zij ondervinden wat.. Meer lezen

Staking op 5-10-2017

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord hebben de  onderwijsvakbonden donderdag 5 oktober uitgeroepen tot landelijke actiedag waarbij veel leerkrachten het werk zullen neerleggen en gaan staken.  Ook op De Zwaluw is besloten om mee te doen aan deze actie. U ontvangt hierover morgen een brief, maar rekent u er aub op dat u op 5 oktober.. Meer lezen

Vrijwillige Ouderbijdrage 2017-2018

U krijgt vandaag via uw kind een brief mee over de vrijwillige ouderbijdrage op De Zwaluw. Dat u het weet! In de brief een beschrijving van wat er allemaal met uw bijdrage wordt gedaan. Om  een voorbeeld te noemen: we gaan op 4 oktober op schoolreisje naar een bij het project passende bestemming. Ook die.. Meer lezen

Reminder:

– Zoals op de jaarkalender en op  het overzicht vrije dagen en vakanties al was aangegeven  hebben de leerlingen van groep 1 ™ 4  as maandagOCHTEND 25 september vrij ivm een studie-ochtend voor de leerkrachten van de onderbouw.  Ze worden ‘s middags om 13.00u verwacht! – Volgende week startgesprekken met alle ouders. U kunt zich.. Meer lezen

Start project Afrika/Azië

Het project start met een een taiji lesje op het schoolplein ( ALS HET DROOG IS !) dat door Cora van Geel wordt gegeven. Docente Cora van Geel is opgeleid aan het Chinese Instituut Wuji in Amsterdam onder leiding van Sifu Kong Mien Ho en heeft een taiji Quan& Gigong school aan de Ringdijk Bovenkerker Polder.. Meer lezen

Reminder: Denkt u nog aan

het inleveren van de START schooljaar 2017-2018 formulieren ? het betalen van de overblijfkosten ( als uw kind (eren) gebruikt maakt/maken van de TSO) Startgesprekken met ouders week van 25 -09 ™ 29-09. Intekenen op de intekenlijsten ( vanaf volgende week )  naast de deur van de klas van uw kind.

Beginnerscursus EHBO

Laten we hopen dat we het niet nodig hebben de komende weken, maar er bestaat nog de mogelijkheid om aan te sluiten bij de EHBO opleiding die in het dorpshuis in Nes gegeven wordt.  De EHBO vereniging st. Veronica organiseert een EHBO opleiding van 10 lessen  voor beginners. In deze cursus leert u wat u.. Meer lezen

Wat staat er op het programma de komende weken?

Veel! Naast alle lessen over deze werelddelen gaan we op 4 oktober op schoolreisje naar een passende bestemming, komen 3 Studenten van het conservatorium Haarlem een aantal muzieklessen geven met de nadruk op Afrika en komt Marokko naar Nes samen met medewerkers van het Tropenmuseum voor een dag cultuur! Zodra we precies de tijden weten.. Meer lezen

Maandag 18 september Start van het Afrika en Azië project!

Maandagochtend kwart voor 9 gaat het eerste grote project van het schooljaar van start. De komende weken staan alle lessen (uitgezonderd rekenen, schrijven en gymnastiek)  voor  groep 5 ™ 8 in het teken van Afrika en Azië. De kinderen van groep 1 ™ 4 doen daar waar mogelijk ook mee. We openen deze periode van.. Meer lezen