Huiswerk

De kinderen van groep 7 krijgen iedere week op donderdagmiddag huiswerk mee naar huis. Dit moeten zij dan donderdagochtend (de week erna) weer inleveren. Het huiswerk bevat extra oefeningen over de leerstof die zij in de klas krijgen.

Huiswerkprotocol

Inleverdatum huiswerk

Donderdag 25 januari
– 2 werkbladen rekenen.


Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen de spellingcategorieën mee naar huis die aan bod komen dit schooljaar. Deze moeten zij het hele jaar bewaren. De leerlingen kunnen deze categorieën oefenen op de website van Meester Klaas (www.meesterklaas.nl/app/flitswoorden) of www.spellingoefenen.nl. De leerlingen zijn vrij om een andere manier van oefenen te kiezen. Hieronder staat het dictee rooster en kunt u zien op welke dag het dictee is en welke spellingcategorie uw kind thuis moet oefenen.

Verder oefenen de leerlingen in de klas nog met het 4+ 1 dictee. Dit is een dictee dat dagelijks wordt geoefend zodat de leerlingen voorbereid worden op het dictee en oefenen met alle categorieën die dit schooljaar aan bod komen. Het dictee bestaat uit vier woorden en één zin. 

Dicteerooster

Donderdag 11 januari 
categorie: moeilijke woorden (g> uitgesproken als sj) en klankgroepen (korte, lange, tweeteken en ie klank)

Vrijdag 18 januari 
categorie: weetwoorden (ei/ij) en verkleinwoorden (-je, -tje, -pje, -etje)

Donderdag 1 februari
categorie: hoofdletters en tekens (hoofdletters) , woorden verbinden en onderscheiden van sterke & zwakke werkwoorden

Donderdag 15 februari 
categorie: woorden afbreken, hoofdletters en tekens (meervouden met apostrof & trema) en  laatste letter

Donderdag 22 februari
categorie: hoofdletters en tekens (hoofdletters) , woorden verbinden, onderscheiden van sterke & zwakke werkwoorden, woorden afbreken, hoofdletters en tekens (meervouden met apostrof & trema) en  laatste letter.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O