Huiswerk

De kinderen van groep 7 krijgen iedere week op donderdagmiddag huiswerk mee naar huis. Dit moeten zij dan donderdagochtend (de week erna) weer inleveren. Het huiswerk bevat extra oefeningen over de leerstof die zij in de klas krijgen.

Huiswerkprotocol

Inleverdatum huiswerk

Donderdag 21 juni
Spelling werkbladen


Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen de spellingcategorieën mee naar huis die aan bod komen dit schooljaar. Deze moeten zij het hele jaar bewaren. De leerlingen kunnen deze categorieën oefenen op de website van Meester Klaas (www.meesterklaas.nl/app/flitswoorden) of www.spellingoefenen.nl. De leerlingen zijn vrij om een andere manier van oefenen te kiezen. Hieronder staat het dictee rooster en kunt u zien op welke dag het dictee is en welke spellingcategorie uw kind thuis moet oefenen.

Verder oefenen de leerlingen in de klas nog met het 4+ 1 dictee. Dit is een dictee dat dagelijks wordt geoefend zodat de leerlingen voorbereid worden op het dictee en oefenen met alle categorieën die dit schooljaar aan bod komen. Het dictee bestaat uit vier woorden en één zin. 

Dicteerooster

Woensdag 28 maart
categorie: klankgroepen (korte klank, lange klank, tweetekenklank, ie klank), woorden verbinden, woorden afbreken en werkwoordspelling (ik vorm schrijven)

Donderdag 12 april
categorie: eindstukken (ig, lijk, heid, ing, isch, teit) , beginstukken (be, ge, ver, ont) en het schrijven van voltooid deelwoorden.

Donderdag 19 april
categorie: moeilijke woorden met een c of th, klankgroepen (korte klank, lange klank, tweetekenklank, ie klank), woorden verbinden, woorden afbreken, werkwoordspelling (ik vorm schrijven), eindstukken (ig, lijk, heid, ing, isch, teit) , beginstukken (be, ge, ver, ont) en het schrijven van voltooid deelwoorden.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O