Huiswerk

Huiswerk

De kinderen van groep 7 krijgen iedere week op donderdagmiddag huiswerk mee naar huis. Dit moeten zij dan donderdagochtend (de week erna) weer inleveren. Het huiswerk bevat extra oefeningen over de leerstof die zij in de klas krijgen.

Huiswerkprotocol

Inleverdatum huiswerk

Donderdag 18 oktober
Werkwoordspelling: 2 werkbladen over het invullen van de persoonsvorm

Donderdag 1 november 
Kinderboekenbingo: maak de bingo kaart vol. Maak foto’s als bewijs.


Dictee

De leerlingen kunnen de categorieën oefenen op de website van Meester Klaas (www.meesterklaas.nl/app/flitswoorden) of www.spellingoefenen.nl. De leerlingen zijn vrij om een andere manier van oefenen te kiezen. Hieronder staat het dictee rooster en kunt u zien op welke dag het dictee is en welke spellingcategorie uw kind thuis moet oefenen.

Verder oefenen de leerlingen in de klas nog met het 4+ 1 dictee. Dit is een dictee dat dagelijks wordt geoefend zodat de leerlingen voorbereid worden op het dictee en oefenen met alle categorieën die dit schooljaar aan bod komen. Het dictee bestaat uit vier woorden en één zin. 

Dicteerooster

Donderdag 18 oktober
categorie> hoofdletters en tekens: apostrof & eind d of t & hoofdletters en tekens: het trema & klankgroepen: korte en lange klanken & fopklanken: ng/ nk

Donderdag 1 november
categorie> hoofdletters en tekens: trema & moeilijke woorden: th

Donderdag 8 november
categorie> klankgroepen: korte klank, lange klank, tweetekenklank en ie klank & eindstukken: -isch en -teit

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O