Huiswerk en spelling

Huiswerk:

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen iedere week op donderdagmiddag huiswerk mee naar huis. Dit moeten zij dan donderdagochtend (de week erna) weer inleveren. Het huiswerk bevat extra oefeningen over de leerstof die zij in de klas aangeboden krijgen.

Huiswerkprotocol


Spelling categorieën

Datum dictee Groep 5 Groep 6
2 november Klankgroepen: lange klank/korte klank

De laatste letter: eind d/t

Eindstukken: tie, heid, ig, lijk, ing

Hoofdletters en tekens: apostrof

9 november Eindstukken: ig/lijk

Klankgroepen: lange klank/korte klank/tweetekenklanken

Klankgroepen: ie/i

Hoofdletters en tekens: apostrof

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O