Huiswerk en spelling

Huiswerk:

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen iedere week op donderdagmiddag huiswerk mee naar huis. Dit moeten zij dan donderdagochtend (de week erna) weer inleveren. Het huiswerk bevat extra oefeningen over de leerstof die zij in de klas aangeboden krijgen.

Huiswerkprotocol


Spelling categorieën

  Groep 5 Groep 6
Week 44 Klankgroepen

Laatste letter: d of t?

Eindstukken: -ing en – tie

Hoofdletters en tekens: de apostrof

Week 45 Klankgroepen

Eindstukken: -ig en – lijk

Klankgroepen: ie of i?

Hoofdletters en tekens: de apostrof

Week 46 Fopklanken: aai, ooi, oei

Weetwoorden: ei

Fopklanken: de stomme e

Weetwoorden: f of v?

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O