Huiswerk en spelling

Huiswerk:

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen iedere week op donderdagmiddag huiswerk mee naar huis. Dit moeten zij dan donderdagochtend (de week erna) weer inleveren. Het huiswerk bevat extra oefeningen over de leerstof die zij in de klas aangeboden krijgen.

Huiswerkprotocol


Spelling categorieën

Groep 5 Groep 6
17/9 – 21/9 De laatste letter: d/t
25/9 – 28/9 Fopklanken: stomme e Werkwoorden: sterk/zwak + vltd. dw.

Klankgroepen

1/10 – 5/10 Klankgroepen Klankgroepen
8/10 – 12/10 Weetwoorden: klinkers en tweetekenklanken Werkwoorden: pv en ond

Fopklanken: ngt/nkt

15/10 – 19/10 Eindstukken: verkleinwoorden Hoofdletters en tekens: apostrof
Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O