Boekenkring

Uitleg Boekenkring

In groep 5 t/m 7 wordt de boekenkring gehouden. 4x per schooljaar gedurende een periode van 4 weken.

Tijdens deze periode wordt in groepjes van 4 leerlingen gewerkt. Elke week leest een kind van elk groepje een boek en doet daar verslag van. Per periode wordt er gelezen rond een thema, dat door de leerkracht wordt bepaald. Dit varieert elk schooljaar. Het boek lezen en de voorbereiding wordt thuis gedaan.

Per periode wisselt de samenstelling van de groepjes waarin de boekenkring plaatsvindt.

Data boekenkring

Beoordeling:
Elk kind in het groepje geeft tips en tops aan het kind dat de beurt heeft gehad. Daarna geven zij elk een cijfer en hiervan wordt het gemiddelde bepaald. Dit cijfer ligt tussen de 7 en de 9,5. De groep moet beargumenteren waarom ze dit cijfer hebben gegeven.

De leerkracht geeft geen beoordeling, maar observeert hoe het overleggen, luisteren, feedback en cijfers geven gaat. Ze grijpt in waar nodig en overlegt met het groepje over de gang van zaken.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O