Activiteiten

Gedurende het schooljaar worden er op school activiteiten georganiseerd of doen kinderen mee aan activiteiten die door andere instanties worden georganiseerd.

De Stijl

Cultuur
Alle groepen hebben minimaal één keer per jaar een culturele activiteit. In de loop van de jaren komen alle verschillende disciplines van kunst en cultuur aan de orde. We brengen bijvoorbeeld een bezoek aan een museum of tentoonstelling, maar het kan ook zo zijn dat er een voorstelling of programma op school plaatsvindt.

 

Bijen pad De Zwaluw Amstelveen 30092013 groep 3 en 4 (1)Natuur en Milieu
Natuur en Milieu Educatie Amstelveen (NME) organiseert lessen en projecten op locatie. (Speelboerderij Elsenhove of het Broersepark). Ook is het mogelijk om bij NME leskisten te huren, zodat er op school over een thema gewerkt kan worden. Als er groepen een bezoek brengen aan Elsenhove of het Broersepark staat dit aangegeven op de Jaarkalender.

 

Goede Doel
Als Basisschool vinden we het belangrijk dat onze leerlingen oog hebben voor het vaak moeilijke leven van kinderen ver weg.Daarom ondersteunen wij een goed doel, dat kleinschalig is en kinderen aanspreekt. Bovendien proberen we projecten te vinden waar iemand van school bij betrokken is. Het , in overleg met de ouderraad , gekozen project wordt minimaal 2 jaar ondersteund. Op deze manier hopen we grote betrokkenheid te creëren waarbij de initiatieven die kinderen zelf ontwikkelen om geld te genereren toejuichen. De afgelopen jaren hielpen we een school bouwen in Logba Totha in Ghana, steunden we een weeshuis in Kenia en waren we betrokken bij de weeshuizen van Stichting Derde Wereld Hulp. Ook dit schooljaar ondersteunen wij Stichting Derde Wereld Hulp.

Lees voor uitgebreide informatie onder ons goede doel….

Maandviering/VoorstellingMusical De Zwaluw
Alle groepen presenteren zich dit jaar 1 x in een wervelende show rond een thema. De presentaties zijn altijd op woensdag en toegankelijk voor de ouders en familie van kinderen van de desbetreffende groep. De data vindt u op de kalender.

Afscheidsavond
Voordat de kinderen van groep 8 onze school verlaten organiseren we voor hen een geweldige afscheidsavond. Tijdens deze avond voeren zij een musical op. Aansluitend is er een discofeest voor de kinderen van Groep 8 en hun familie.

Copyright ©2014 Basisschool De Zwaluw - Webdesign: G2O